Svenskdetaljhandel

Bild:http://handels.gu.se

Svensk detaljhandel väntas stiga under 2015

Den svenska detaljhandeln steg med 3,8 procent på årsbasis i juni i fasta kalenderkorrigerade priser, enligt statistik från SCB och HUI Research.

Löpande priser ökade detaljhandeln med 5,6 procent i årstakt i juni. I juni steg dagligvaruhandeln med 2,1 procent i årstakt medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,4 procent, räknat i löpande priser.

”Det blev således en mycket bra försäljningsmånad totalt sett, efter en något svalare utveckling i både april och maj. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 2,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln växlade upp ytterligare denna månad och visade upp sin starkaste tillväxt i år med en ökning om 8,4 procent”, skriver HUI Research.

Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 0,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars).

”För nästan alla delbranscher inom sällanköpsvaruhandeln noterades en positiv tillväxt, där flera branscher visade på tvåsiffriga utvecklingstal. Bland dessa fanns bygghandeln, färghandeln och bokhandeln. Förra året var sommaren alldeles för varm för att bygga eller renovera, men i år verkar många prioritera just detta, vilket driver tillväxten. En annan bransch som det gick bra för i juni var klädhandeln som tog igen tappet efter maj månads negativa tillväxt och ökade med starka 9,6 procent”, fortsätter HUI Research.

Källa: www.affarsvarlden.se