Den svenska detaljhandeln steg med 5,2 procent på årsbasis i november i fasta kalenderkorrigerade priser, enligt statistik från SCB och HUI Research.

Enligt SIX News analytikerenkät väntades en uppgång på 4,2 procent. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan +3,7 och +5,0 procent med en median på +4,0 procent.

I månadstakt var detaljhandeln +0,4 procent. Analytikerna hade räknat med +0,2 procent (spann -0,7 till +0,7 procent).

Källa: http://www.aktiespararna.se